zondag 25 september 2022

DE CURIEUZE DUISTERE WERELD VAN HET GELDSYSTEEM

GEORGE VAN HOUTS

Theatermaker, acteur, cabaretier, schrijver, complotdenker (tenminste als zodanig afgeschilderd door de Volkskrant in 2018) n.a.v. van Houts solovoorstellingen Kom Plot 1 & 2), slimste mens (winnaar 2016), lijstduwer PiratenPartij (2018), radiomaker (Radio Bergeijk), activist George van Houts heeft zich altijd als een maatschappelijk betrokken persoon getoond. Samen met “partner in crime” Tom de Ket vormde hij het succesvolle cabaretduo Van Houts & De Ket en stelden zij met scherpe humor diverse maatschappijkritische situaties aan de kaak.

Tevens zijn beiden de initiatiefnemers voor het theatergezelschap De Verleiders (met Pierre Bokma, Victor Löw, Leopold Witte). Zij brachten vlijmscherpe theaterstukken over o.a. de vastgoedfraude, de rol van de grote farmaceuten (slikken en stikken), het schimmige geldsysteem en het duistere bankenstelsel. Dit leverde een verbijsterend drama getiteld "Door de bank genomen" op over schulden, woekerwinsten, groeiende ongelijkheid en politieke onwil.

Research voor dit theaterstuk bracht George van Houts in contact met Ons Geld en leidde hem via een burgerinitiatief in 2016 naar de Tweede Kamer waar hij namens de ruim 120.000 ondertekenaars van het burgerinitiatief pleitte om kritisch te kijken naar het op schuld gebaseerde geldstelsel. De kamerleden ondersteunden unaniem het pleidooi en gaven de toenmalige minister van Financiën Dijsselbloem opdracht de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) om advies te vragen. Die had 3 jaar nodig alvorens in 2020 met een dik rapport te komen op grond waarvan minister Hoekstra vond dat het een goed rapport was maar dat het terzijde werd gelegd gegeven de huidige chaotische corona periode (!)

George van Houts heeft zich verder verdiept in het geldstelsel, de voortdurende geldcreatie die inmiddels een inflatie van 10% is genaderd, de sturende rol van de ECB (Europese Centrale Bank) en de ontwikkeling naar een digitale Europese munt in relatie tot een controlerend QR systeem van de burger en zijn bestedingspatronen. Momenteel verwerkt George van Houts zijn bevindingen en ontdekkingen in een nieuwe productie Door de bank genomen 10 jaar later die begin 2023 in de theaters zal worden opgevoerd.

Op 25 september is George van Houts te gast op de Theaterboerderij voor een interactief theatercollege over de curieuze en duistere wereld van het geldsysteem. Want wat is geld precies? En is het geld op je spaarrekening bij de bank wel jouw geld? Wat is er na de bankencrisis van 2008 gedaan door de banken en welke rol speelt de ECB t.a.v. CBDC (Central Bank Digital Currencies)

Een boeiende verteller, die je meeneemt op een reis naar de WAARHEID!

 

https://www.georgevanhouts.nl/  

Aanvang 15:00
Entreeprijs €17,50